O conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player.

Obter Adobe Flash player


HET MONASTIEKE LEVEN

Een monnik is iemand die op een bijzondere manier in het leven staat. Monniken zijn van allen gescheiden en met allen verbonden. Zij zoeken een leven van eenvoud. Het is geen ontvluchten van de wereld maar een leven waar naar het wezenlijke wordt gezocht.

Alles wat je in de wereld zou kunnen verwerven wordt terzijde gelaten voor een groter ideaal: de onverdeelde toewijding aan Christus. Een navolging waar de beproeving niet ontbreekt maar alles gericht is op de verruiming van het hart en het leven in het Licht.

Je neemt een discipline in acht, die het stempel draagt van de wijsheid van een geestelijke traditie, die je door een leidsman en een gemeenschap wordt doorgegeven. Als iemand die God zoekt, stelt de monnik zich open voor een voortdurende bekering, iedere dag opnieuw. De communiteit wordt ‘een school van de dienst aan de Heer’, verenigd rond een vader (de abt), een verwijzing naar God, die Vader is.

In onze Egmondse communiteit leer je de kunst om te kunnen verliezen en te beminnen. Om je geleidelijk te laten vervolmaken in je persoonlijkheid door de rijkdom van de anderen. Dit groeiproces wordt gevoed in een volhardend gesprek met God in het gemeenschappelijk en persoonlijk gebed. Met het gebed verenigt zich op natuurlijke wijze het werk, met de handen of met de geest. Dat wordt door allen verricht in een geest van offervaardigheid en dienstbaarheid.

Heel deze weg leidt met Gods hulp tot een innerlijke omvorming, tot een bestaan in diepe innerlijke vrede en vreugde. Het leven van de monnik wordt geheel gedragen door het geloof. Hij ervaart voortdurend de dood en verrijzenis in Christus met alles wat dat inhoudt: onthechting, nederigheid, vrede, dienstbaarheid, blijdschap, vrijheid.