Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


WELKOM
!

Hier vind je informatie over de betekenis van de monastieke roeping.

Waartoe voel jij je geroepen? Heb je de klop op de deur van je hart al gehoord? Heeft iets of iemand je al zo geraakt dat je verlangt op die roep in te gaan?

Monniken zijn mensen die de stille roep van de Heer hebben gehoord. Misschien wekt hij ook in jou het verlangen om het avontuur te wagen van een leven in gebed en broederlijke dienst om zo de melodie van je eigen leven tot klinken te brengen tot zegen en tot vreugde van de wereld.

Wij zijn een gemeenschap van monniken, die in broederlijkheid God en de Kerk wil dienen onder de Regel van Sint Benedictus. Daarbij geeft de gemeenschap aan elk van zijn leden de ruimte die hij nodig heeft voor zijn geestelijke groei, naar het woord van onze Heer Jezus: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar zondaars, opdat ze zich bekeren" (Lc.5,32).

Wij verwelkomen (jonge) mannen met een roeping uit verschillende culturen en met diverse temperamenten. Zo wil de communiteit van Egmond zich toeleggen op voortdurende bekering en het zoeken van God, op een leven van waarachtige broederlijkheid, in een klimaat van blijheid, vertrouwen, spontaniteit en eenvoud.


"kom en zie" weekend


heilige Benedictus


regel voor monniken
teksten
gebed