O conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player.

Obter Adobe Flash player


IK GEROEPEN?

Zou God mij werkelijk roepen?  Hoe kan ik daar zeker van zijn? Zou ik het risico durven nemen deze levensweg te kiezen? Deze weg die zo anders is dan wat gangbaar is. Het zijn grote vragen.

De monastieke weg is een geestelijk avontuur. Een weg, die vraagt om een groot geloof en de moed om met onzekerheden te leven. Wie zich op pad begeeft, doet dat omdat hij zich door God geroepen weet. Durf jij ja te zeggen op de stem van je hart?

Zoals Abraham, gehoorzaam aan God, in geloof vertrekt naar een onbekend land met achterlating van heel zijn bezit, zo laat ook de monnik alles achter omwille van de Heer. De roeping tot het monastieke leven kenmerkt zich door een groot verlangen tot nieuwheid van leven. Je hebt als het ware een grote dorst naar God. Het vraagt het besluit om je leven op een volledige en radicale wijze gelijkvormig te maken aan Jezus. Je kiest voor de eenvoud van een leven dat gericht is op het luisteren naar God en naar diens Woord. Een leven dat is afgestemd op ononderbroken lofprijzing. De abdij van Egmond kan je helpen je roeping te realiseren en verder te ontwikkelen.