O conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player.

Obter Adobe Flash player


BENEDICTUS

Benedictus werd rond 480 in Italië geboren, in een kleine stad, Nursia genaamd. Zijn familie behoorde tot de lage adel van de grootgrondbezitters. Al vóór zijn twintigste jaar werd hij naar Rome gestuurd om letteren te gaan studeren. Maar Benedictus sloot zich niet aan bij het academisch milieu en de maatschappelijke decadentie daar omheen. Hij voelde behoefte aan iets anders. Hij vertrok weer, nu verder het land in. Na enige tijd trok hij zich terug, om ‘met zichzelf te wonen’,  zoals Sint Gregorius de Grote, zijn oudste levensbeschrijver, het in zijn Dialogen uitdrukt.

> Lees verder